Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Упражняване на права на субекти на данни
Заявление за достъп до обработвани лични данни
(чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)
2 Упражняване на права на субекти на данни
Заявление за коригиране на лични данни
(чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679)
3 Упражняване на права на субекти на данни
Заявление за изтриване на лични данни (Право "да бъдеш забравен")
(чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)
4 Упражняване на права на субекти на данни
Заявление за ограничаване на обработването на лични данни
(чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)
5 Упражняване на права на субекти на данни
Заявление за преносимост на данни
(чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)
6 Упражняване на права на субекти на данни
Заявление за възражение срещу обработване на лични данни
(чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679)