Списък на официално поддържани устройства

 1. За работа с уеб приложението
  • Компютърни конфигурации с операционна система Windows 10 или Windows 11, която е обновена до последна версия при използване на един от следните обновени до последна версия браузъри: Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge (chromium based).
 2. За електронно подписване с модул "Акстър Интегрирано Подписване"
  • Компютърни конфигурации с операционна система Windows 10 или Windows 11

Списък на допълнително потвърдени устройствата

 1. За работа с уеб приложението
  • Компютърни конфигурации с операционна система MacOS, която е обновена до последна версия при използване на един от следните обновени до последна версия браузъри: Google Chrome.
  • Компютърни конфигурации с операционна система Windows 8 и 8.1, която е обновена до последна версия при използване на един от следните обновени до последна версия браузъри: Google Chrome, Mozilla Firefox.
  • Мобилни устройства с операционна система Android 10+, която е обновена до последна версия при използване на един от следните обновени до последна версия браузъри: Google Chrome, Mozilla Firefox.

Списък на устройствата извън поддръжка (Черен списък)

 1. За работа с уеб приложението
  • Браузърите Internet Explorer и Safari
  • Компютърни конфигурации с операционна система Windows 7, Vista, XP и 98
  • Всяка друга конфигурация извън споменаните може да се смята за неподдържана
 2. За електронно подписване с модул "Акстър Интегрирано Подписване"
  • Всяка друга конфигурация извън споменаните може да се смята за неподдържана